INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA PARA A SEGURIDADE CIDADÁ

Memoria de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña

A presente memoria recolle a achega da Universidade á contorna e ás comunidades onde está presente. Nun contexto global de incerteza e necesidade de resposta a retos vinculados á sustentabilidade e desafíos sociais de gran relevancia, destacamos o compromiso de todas as persoas que conforman a comunidade universitaria na súa axuda ao desenvolvemento da sociedade, xa sexa desde a súa actividade educativa, investigadora, de servizos ofrecidos ou de cooperación e participación.

RISCOS para a seguridade cidadá

INNOVACIÓN E ESPECIALIZACIÓN

DESENVOLVEMENTO da contorna

UDC

A Universidade da Coruña (UDC) soubo adaptarse nos seus máis de 30 anos aos principais retos e oportunidades da contorna cunha visión innovadora a través da formación, a investigación e a transferencia dos resultados.

Apoiándonos nestes piares seguimos afianzando unha posición clave dentro do Sistema Universitario Galego, ofrecendo unha oferta formativa en constante evolución, que garanta o cumprimento das necesidades dos nosos estudantes e da sociedade no seu conxunto.

Así mesmo, diriximos os nosos esforzos cara a un desenvolvemento sostible que nos permite contribuír como institución universitaria á consecución dos principais retos globais da actualidade.

VER MÁIS

RISCOS

A seguridade das persoas está estreitamente vinculada ao desenvolvemento do contexto no que se sitúan. Trátase dun concepto en constante evolución, condicionado polo propio desenvolvemento orgánico da sociedade ou, tamén, pola concreción de riscos máis concretos, como as consecuencias da recente pandemia xerada pola COVID-19 ou a guerra de Ucraína.

Os riscos para a seguridade cidadá abarcan un amplo espectro que vai desde asuntos sociais e económicos, como poden ser tensións políticas, guerras ou migracións forzosas, ata asuntos vinculados á saúde das persoas ou ao medio ambiente, como poden ser pandemias ou os riscos climáticos.

A actuación dos gobernos e administracións públicas respondendo e minimizando as consecuencias da concreción destes riscos é de vital importancia. Así mesmo, de forma coordinada, debe manifestarse o compromiso das empresas, institucións e da sociedade civil.

VER MÁIS

INNOVACIÓN E ESPECIALIZACIÓN

Desde a UDC traballamos no desenvolvemento de procesos innovadores como pancas de adaptación ás necesidades dun novo panorama marcado pola xestión de riscos tanto a nivel social e económico como climático. Para iso, estimulamos o coñecemento e a investigación de excelencia para o desenvolvemento de novos modelos sostibles e a explotación de novas oportunidades. A este respecto, os centros de investigación que compoñen o noso parque tecnolóxico emerxen como axentes clave de investigación e transformación.

Así mesmo, perseguimos un modelo universitario especializado que permita posicionarse na xeración de coñecemento, investigación e transferencia de resultados, así como poder dar as respostas adecuadas ás necesidades do contexto socioeconómico actual.

Nesta liña, continuamos fortalecendo as nosas relacións coa sociedade e o tecido empresarial co propósito de impulsar colaboracións que promovan o desenvolvemento da contorna.

VER MÁIS

DESENVOLVEMENTO

Desde a Universidade da Coruña queremos afrontar os retos aos que a sociedade se enfronta actualmente con paixón e motivación, tal e como marcan os nosos compromisos como institución educativa.

Coas actividades desenvolvidas e promovidas pola Universidade preténdese contribuír ao alcance das metas definidas nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, achegando un efecto cohesionador e integrador entre os distintos axentes sociais cos que temos relación.

VER MÁIS