A UDC mantén un sólido compromiso co desenvolvemento tecnolóxico, promovendo iniciativas que contribúen a avances científicos e sociais significativos. O novo Plan Estratéxico 2022-2026 procura alcanzar un modelo de universidade resiliente capaz de proporcionar solucións ante os desafíos que a sociedade enfronta

Entre estes desafíos, destaca a necesaria dixitalización da universidade e a aplicación de tecnoloxías como a Intelixencia Artificial para cumprir cos obxectivos de servizo á sociedade

Con esta meta, a UDC centra a sua estratexia en tres áreas:

Formación

Impulso á formación en Intelixencia Artificial a través da oferta académica propia, destacando a primeira edición do novo Grao en Intelixencia Artificial. Este programa pioneiro proporcionará ao alumnado as habilidades e coñecementos necesarios para abordar esta nova disciplina.

Investigación

A través da promoción de proxectos de investigación é posible identificar novas fronteiras de coñecemento e solucións innovadoras, aproveitando as oportunidades deste novo paradigma.

Transferencia de coñecemento

Traballo en alianzas estratéxicas e proxectos conxuntos entre os sectores privado e público para facilitar a aplicación práctica dos nosos recursos académicos e contribuír ao crecemento socioeconómico e ao benestar.

Recoñecementos

Recoñecemento de investigadores

Álvaro Michelena: premio Nacional Mellor Traballo de Fin de Máster (TFM)/Traballo de Fin de Grao (TFG) en Control Intelixente.

Carlos Gómez: financiamento do Consello Europeo de Investigación (ERC) e Premio Nacional de Investigación para Xóvenes 2022 “María Andresa Casamayor”.

Ricardo Cao: premio da Sociedade de Estatística e Investigación Operativa pola súa traxectoria profesional.

Recoñecemento de proxectos

Premio do Comité Español de Automática para dous traballos do Centro de Investigación en TIC (CITIC).

Premio da Sociedade Astronómica Estadounidense ao proxecto GAIA.

Financiamento desde a convocatoria Red.es 2021 do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, para tres novos proxectos de IA nos que participa o CITIC.

Segundo premio do Concurso Smart Toys ao Robot Robobo, creado por investigadores da UDC.”

A Intelixencia Artificial e un contexto pola súa relevancia

A Intelixencia Artificial (IA) refírese á capacidade das máquinas para realizar tarefas que requiren intelixencia humana, como o recoñecemento de voz, o procesamento da linguaxe natural, o aprendizaxe automático ou a toma de decisións baseadas en datos. Esta tecnoloxía converteuse nunha realidade palpable e a súa aplicación actual é ampla e diversa.

A IA ten un potencial relevante no ámbito académico e universitario. Demostrou a súa capacidade para mellorar a eficiencia e calidade dos procesos educativos, da investigación científica e da xestión universitaria.

Doutra banda, as súas primeiras aplicacións prácticas amosaron os múltiples desafíos que supón e puxeron de manifesto a importancia de aplicar os principios do humanismo tecnolóxico, que garante que a tecnoloxía está ao servizo da sociedade.

Este contexto fai indispensable a implicación dos centros académicos no desenvolvemento da IA, tanto desde a súa función investigadora como na formación dos novos expertos e a necesaria educación e transferencia de coñecemento ao tecido empresarial e á sociedade en xeral. A educación en torno ás limitacións e posibilidades da IA facilitará que todas as persoas poidan aproveitar o potencial desta tecnoloxía.

Formando os profesionais do futuro

Grao en Intelixencia Artificial

O Título de Graduado en Intelixencia Artificial é un programa conxunto, impartido pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo. Esta titulación ofrécese por primeira vez no curso 2022/2023, incrementando así a oferta formativa no ámbito da Intelixencia Artificial dentro do Sistema Universitario Español. O programa enfronta o desafío de capacitar a profesionais con habilidades, coñecementos e competencias para desenvolver solucións a problemas tecnolóxicos, empresariais e sociais, mediante o uso adecuado, profesional e responsable da Intelixencia Artificial.

Proxecto de innovación educativa europeo ai+

A iniciativa, coordinada dende 2019 ata xuño de 2022 pola Universidade da Coruña, tivo como obxectivo fundamental a integración da Intelixencia Artificial dentro do programa académico da educación secundaria. Durante estes tres anos, cinco universidades europeas de España, Italia, Eslovenia, Lituania e Finlandia traballaron con 30 estudantes de secundaria.

Máster universitario en Intelixencia Artificial (MIA)

O Máster Universitario en Intelixencia Artificial (MIA) é un programa oficial de postgrao de 90 créditos ECTS ofrecido e impartido polas tres universidades públicas galegas: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo. Proporciona unha formación sólida que aborda o estado actual da IA, os principios e fundamentos desta tecnoloxía, así como o manexo de múltiples ferramentas e a súa aplicación práctica para a resolución de problemas reais. Ademais, facilita aos estudantes o uso da tecnoloxía dispoñible nos dous centros de investigación especializados: o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela (CiTIUS) e o Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)

Impulsando la innovación en Inteligencia Artificial a través de la investigación

Dende os Centros de Investigación da Universidade da Coruña, realízanse importantes avances e contribucións no ámbito do desenvolvemento tecnolóxico. Destaca o CITIC, que ten entre as súas principais áreas de estudo a Intelixencia Artificial, cun foco no desenvolvemento de solucións innovadoras que aproveitan o potencial desta tecnoloxía.

Centros de investigación UDC

 • Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC).
 • Centro de investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacions (CITIC).
 • Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA).
 • Centro de Investigaciones en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI).

Proyectos con la Inteligencia Artificial como principal vector

 • Purposeful Intrinsically motivated Lifelong Learning Autonomous Robots (PILLAR Robots).
 • Centro de Excelencia Internacional Galaxy-Lab.
 • Efficient Syntactic Analysis for Large-scale Sentiment Analysis (SALSA).
 • Social Innovation Modelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability (SMARTEES).
 • Fast Natural Language Parsing for Large-Scale NLP (Valuation Adjustments for Improved Risk Management).
 • Ferramenta para a imaxe inmobiliaria PhotoILike.
 • Sistema tutor inteligente (Intelligent tutoring system, ITS).
 • Misión espacial Gaia de la Agencia Espacial Europa.
 • Treebank de dependencias universales e analizador para o procesamento da lenguaxe natural no idioma uzbeko (UzUDT).
 • Tracking y análisis del comportamiento animal con técnicas de Visión Artificial y Deep Learning (DEEPTRACK).
 • Implicación no desenvolvemento do PERTE Nova Economía da Lingua.
 • Métodos intelixentes de minería de textos para mellores melloras de busca en Vixilancia Tecnolóxica.
 • Machine Learning on the Edge (MLoE).
 • Proxecto GRALENIA.
 • Proxecto Smart Pre2.
 • Programa sobre Ciencia e enxeñería de datos para avaliación, predición poboacional e personalizada da evolución da enfermidade (CEDCOVID).
 • Estudo para a predición da estrutura de proteínas de SARS-CoV-2 con IA.
 • Grupo VARPA (Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns).
 • TechQoL4Carers: Calidade de vida para persoas coidadoras a través dunha solución tecnolóxica centrada na persoa.
 • Análise de estratexias para incorporar humanos ao proceso de aprendizaxe automático e a súa aplicación á investigación do cancro pancreático (HITL-ML).
 • Visita do equipo directivo do Colexio de Médicos da Coruña ás instalacións do CITIC.

   

Proyectos de desarrollo tecnológico que se apoyan en la Inteligencia Artificial

Nuevas Técnicas de Control para la Transición Industrial hacia una Economía Circular Segura (TACTICS)

Proxecto que ten como obxectivo explorar técnicas de análise química para integrar o material reciclado nos procesos de fabricación e produción dentro do marco da industria 4.0

Gestión de Movilidad (GEMA)

Proxecto levado a cabo entre 2019 e 2020 desde o CITIC co fin de desenvolver aplicacións que permitisen optimizar a planificación e seguimento dos distintos desprazamentos que se realizan nunha empresa, conseguindo reducir os custos, tempos e sustentabilidade.

Pruebas de la aplicabilidad de la realidad virtual para personas de movilidad reducida

Probas de dispositivos de realidade virtual por parte de persoas con mobilidade reducida co obxectivo de comprobar o rendemento para persoas con estas características e avaliar a aplicabilidade de diferentes ferramentas dispoñibles en plataformas comerciais como VIVPort ou STEAM para contextos de Terapia Ocupacional e Fisioterapia.

High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy efficient drivetrains and Optimization through. Multiphysics simulation (HIPERFORM)

HiPERFORM é un ambicioso proxecto de I+D que conta co financiamento do programa europeo H2020 e as axencias de innovación dos países participantes. O seu obxectivo principal é avaliar o rendemento industrial de semicondutores de alto rendemento con materiais de banda ancha, centrándose no ámbito da mobilidade intelixente.

Colaboración universidad-empresa

Convenio ABANCA

A UDC e ABANCA asinaron un convenio de colaboración para impulsar a Intelixencia Artificial e a transformación dixital nos servizos e na cadea de valor do banco. Esta asociación, no marco do desenvolvemento da Cidade das TIC, facilitará o intercambio de coñecementos, a formación de profesionais e a participación conxunta en proxectos de I+D.

Acuerdo Huawei

O reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, recibiu a unha delegación da empresa Huawei en abril de 2023. Nesta reunión, a UDC presentou o potencial da universidade en temas de investigación e docencia no ámbito das TIC. Huawei, pola súa parte, expuxo os proxectos que levan a cabo en materia de Intelixencia Artificial. Posteriormente, analizaron posibles vías de colaboración que deixaron patente o interese de ambas as institucións por chegar a un acordo conxunto no contexto da Cidade das TIC.

Nodo de Inteligencia Artificial (IA)

Proxecto coordinado polo profesor e doutor en informática Marcos Ortega e lanzado desde a UDC en colaboración co Grupo de Innovación Dixital de Galicia (DIHGIGAL), que aúna a unhas 400 empresas galegas. O seu obxectivo é atopar, materializar, visibilizar e financiar proxectos innovadores que empreguen a Intelixencia Artificial. Busca brindar apoio ás empresas galegas que aspiren a iniciarse neste ámbito, estimulando o sector e dando a coñecer este concepto entre a comunidade, fomentando a colaboración e intercambio de coñecementos entre diversos actores do ecosistema innovador de Galicia.

Cátedras en TIC

 • Cátedra R en Ciberseguridade
 • Cátedra NTT DATA en Diversidade y Tecnoloxía
 • Cátedra Everis en Transformación Dixital
 • Cátedra Ghenova UDC de industria 4.o
 • Cátedra ALDABA WIB: Women, ICT & Business
 • Cátedra Jorge Juan
 • Cátedra ITG-CITIC en Tecnoloxías
  de Aeronaves non Tripuladas

Colaboración universidad-sector público

Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA)

A finais de 2022, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital deu comezo ao proceso de establecemento da sede física da futura Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA). A prevalencia da Coruña para albergar esta sede fronte ás outras cidades candidatas débese á importante presenza da intelixencia artificial nesta cidade, non só no ámbito económico, senón tamén no académico. Desde a Universidade da Coruña (UDC), axudamos a cimentar o prestixio da Coruña, sendo o único centro xeralista español con graos de Enxeñaría Informática en todas as especialidades, e ademais contamos cun grao e máster específicos en Intelixencia Artificial.

Participación en eventos, congresos e conferencias.

 • Conferencia “Navegando hacia o futuro con intelixencia artificial” en Exponav.
 • Congreso XoveTic Talento científico.

Cidade das TIC

A Cidade das TIC é un proxecto estratéxico promovido pola Universidade da Coruña e o clúster do sector empresarial das TIC, cuxo obxectivo é o de albergar a empresas do sector tecnolóxico e crear un foco de especialización e referencia nacional e internacional en innovación tecnolóxica e dixitalización empresarial.

A Cidade das TIC preséntase como un ecosistema innovador e multidisciplinario, onde adquire especial relevancia a Intelixencia Artificial como factor de impulso e transformación no desenvolvemento tecnolóxico do futuro.