Impulsando a transformación dixital como panca de desenvolvemento

Memoria de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña

A través da nosa Memoria de Responsabilidade Social, achegamos cada ano á sociedade o noso compromiso co desenvolvemento social e económico da contorna. Neste ámbito, a transformación dixital, a colaboración público-privada e o compromiso social son pancas clave para impulsar un desenvolvemento sostible e inclusivo.

Transformación

Colaboración

Compromiso

A UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A Universidade da Coruña (UDC) soubo adaptarse, ao longo dos nosos 30 anos de historia, ás oportunidades e retos da contorna, centrándose nunha formación, investigación e transferencia de resultados innovadora e de calidade.
As novas tendencias tecnolóxicas, sumadas ao afán de mellora continua, permiten que a UDC camiñe hoxe cara á dixitalización das ferramentas necesarias para adaptarse a un mundo global e cada vez máis tecnoloxizado, prestando servizos eficaces, modernos e sostibles.

VER MÁIS

A UNIVERSIDADE INTELIXENTE: INNOVACIÓN E DIXITALIZACIÓN

Na UDC entendemos a transformación dixital como un mecanismo capaz de achegar valor aos nosos grupos de interese a través da docencia, a investigación e a transferencia de resultados, así como de aumentar a eficiencia dos nosos procesos, e potenciar a nosa capacidade para xestionar os riscos e oportunidades da nosa contorna.

VER MÁIS

COLABORACIÓN UNIVERSIDADE-EMPRESA, INTERNACIONA- LIZACIÓN E APOIO Á INVESTIGACIÓN

A colaboración universidade-empresa preséntase como unha oportunidade para fomentar o desenvolvemento socioeconómico, pois facilita a transferencia dos resultados da investigación e a súa posta en valor polo tecido produtivo. Esta modalidade de colaboración público-privada pode contribuír, por tanto, a impulsar os innovadores procesos docentes que deben de promover os axentes económicos e sociais, públicos e privados, da nosa contorna.
Ademais, as tendencias actuais remarcan a necesidade de fortalecer as relacións internacionais e o crecemento como resposta a unha demanda global.

VER MÁIS

COMPROMISO COAS PERSOAS E A CONTORNA

As universidades xogan un papel fundamental á hora de proporcionar solucións, coñecemento e ideas innovadoras. Especialmente, nunha época onde a tecnoloxía e a dixitalización asumen unha posición importante en relación coa consecución de obxectivos e metas globais, por exemplo os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
Para traballar neste camiño, esforzámonos por conseguir unha contorna igualitaria, en reducir os impactos sobre o medio ambiente, en promover a saúde e o benestar das persoas, así como a cultura e o desenvolvemento das comunidades. Por iso, os nosos principais programas, iniciativas e actividades teñen un impacto directo sobre a consecución dos ODS.

VER MÁIS