1. A UDC dunha ollada

2. Obxectivos estratéxicos e liñas de actuación

Docencia e aprendizaxe

Aprendizaxe de calidade no ámbito do Espazo Europeo de Educación Superior.

Atención especial á empregabilidade e ao emprendemento dos egresados.

Oferta formativa consolidada e axustada ás necesidades da contorna.

Investigación, innovación e transferencia

Produción científica de calidade.

Incrementar a colaboración coas empresas da contorna e fomentar a transferencia de coñecemento.

Internacionalizar a investigación e a transferencia.

Responsabilidade social

Universidade que impulsa o cambio social.

Igualdade de oportunidades e fomento dunha cultura de non discriminación.

Universidade responsable do seu impacto ambiental.

Internacionalización

Titulacións e ambiente universitario internacional.

Mobilidade internacional crecente por motivos de estudo e prácticas laborais.

Mellorar as competencias lingüísticas en idiomas estranxeiros de toda a comunidade universitaria.

Financiamento e uso eficiente dos recursos

Captación de recursos proactiva e ingresos diversificados.

Xestión eficiente, responsable e transparente dos recursos públicos.

Comunidade identificada coa institución.

Oferta académica

A nosa oferta responde por unha banda ás especificacións e esixencias expostas polas administracións que verifican a calidade dos plans de estudos e por outro lado, ás necesidades particulares dos nosos estudantes e da sociedade onde estamos presentes.

A nosa oferta académica compleméntase con 7 programas de simultaneidade, que permiten que o estudantado poida cursar dous graos de xeito simultáneo.

Estudantes

Na UDC temos como unha das principais razóns sociais a formación. Os estudantes son un alicerce fundamental da Universidade e o principal motivo da súa existencia. Por iso, depositamos todos os nosos esforzos en ofrecer unha formación de calidade e adaptada ás súas necesidades.

Equipo humano

O noso equipo humano está conformado a grandes liñas por dous colectivos:

  • Persoal de administración e servizos (PAS)
  • Persoal docente e investigador (PDI)