Persoal de administración e servizos

Alicerce e garantía do noso funcionamento

Evolución PAS

Gráfica que amosa a evolución de persoal do PAS

En 2015, o PAS estaba formado por 765 persoas, cun 63% de mulleres

PAS funcionario por grupo e xénero

Gráfica que amosa a evolución de persoal funcionario do PAS

PAS laboral por grupo e xénero

Gráfica que amosa a evolución de persoal laboral do PAS

Accións formativas

O PAS conta cun programa específico de formación, desenvolvido para satisfacer as súas necesidades de formación e impulsar as súas capacidades profesionais.

O Plan de Formación ten o obxectivo de garantir a mellora da especialización técnica e a promoción do PAS da UDC

Evolución do número de accións formativas

Gráfica que amosa a evolución do número de accións formativas

PAS participante en accións formativas

Gráfica que amosa a evolución do número de participantes en accións formativas

Erasmus Staff Training WeeK

  • En 2015 organizamos a Segunda Semana Internacional Erasmus Staff Training Week, unha iniciativa destinada ao persoal de administración e servizos procedente especialmente de outras universidades europeas.
  • Trátase dunha iniciativa que serve para a promoción da UDC e para compartir boas prácticas no ámbito da xestión internacional, na cal participaron 20 representantes de universidades estranxeiras.

Fotografía do Edificio de Usos Administrativos

Mobilidade de PAS

Gráfica que amosa a evolución na movilidad do PAS

Acción social e participación

  • Contan cun programa de acción social que recolle os procedementos de defensa en caso de acoso ou actitudes sexistas, recoñece o dereito de excedencia, establece o marco para as xubilacións e xestiona a prevención de riscos laborais. Así mesmo, a oferta de beneficios sociais ofrecida ao PAS focalízase en aspectos como as matrículas gratuitas ou o uso das instalaciones da propia UDC, entre outras.
  • No ámbito da conciliación, ten a súa disposición a Escola Infantil.
  • A Xunta de Persoal é o órgano de representación colexiado do PAS funcionario, lexitimado para defender e promover os intereses económicos e sociais dos funcionarios aos que representa.

Grupo de estudiantes en el área de administración