Composición e estrutura

Evolución da estrutura do PDI pertencente a corpos docentes universitarios

O PDI ten como funcións principais a prestación de servizos en labores docentes e investigadoras, titoría ou asistencia aos estudantes e atención ás necesidades de xestión dos centros.

Evolución da estrutura do PDI doutor / PDI non doutor

Carreira investigadora

De acordo co principio de estabilización e o principio de promoción do PDI máis cualificado, convocáronse as seguintes prazas:

58 de profesor doutor permanente ou con compromiso de estabilidade

6 de catedráticos de universidade.

19 de titular de universidade.

22 de profesor contratado doutor.

10 de axudante doutor.

1 de axudante.

Formación permanente

Número de programas de asesoramento e formación de profesorado
Programas de mobilidadeImpartimos cursos que proporcionan ferramentas lingüísticas e técnicas docentes para ofrecer contidos curriculares en inglés.

  • Desenvolvemento dos talleres Campus Virtual Moodle
  • Programación de cursos de formación específica en cuestións de xénero
  • Oferta de cursos da Aula de Formación Informática dirixidos a PDI

Calidade e apoio á docencia

A UDC conta en todos os seus centros coa implantación do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), é unha das universidades españolas con máis certificacións no ano 2012, 23 títulos de grao e 19 de mestrado oficial recibiron este informe.

Ademais o equipo directivo de cada centro inclúe un responsable de calidade.

Participantes no programa Docentia de avaliación da actividade docente

Para favorecer a avaliación da docencia, publicouse no 2012 a III Convocatoria para a Avaliación do Plan Docente do PDI.

Soporte á Docencia centrouse no proceso de implantación dos títulos de grao e no proceso de elaboración das guías docentes dos graos e mestrados universitarios.

Evolución dos graos implantados por cursos

Formación de novos investigadores

Número de bolsas e contratos de investigación concedidos á UDC

Fomento da igualdade de xénero

PDI desagregado por xéneroPDI por áreas científicas  • 58 prazas de gardería adxudicadas na escola infantil do Campus de Elviña
  • 20 axudas de gardería para o persoal que traballa no Campus de Ferrol

Por idade, as mulleres agrupáronse nos intervalos de 30-50 anos, mentres que a maioría dos homes se agrupou no de 40-60 anos.

Memoria completa en pdf