Evolución dos estudantes de novo ingreso, desagregado por xénero

Con 3.386 novos estudantes no curso académico, mantense, a pesar da crise, a taxa de matrícula con respecto a anos anteriores.

Evolución dos estudantes titulados


O colectivo de estudantes é o grupo de interese máis relevante e a razón de ser de toda institución de educación superior.

Estrutura de estudantes matriculadosOferta Académica

A UDC brinda unha oferta académica moderna e adaptada á evolución social, dentro do marco do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).

Estrutura dos estudantes por áreas científicas

Evolución da estrutura dos estudos impartidos

Mobilidad

Nun contorno tan globalizado como o actual, a UDC traballa no fomento da sinatura de convenios marco e específicos e na promoción de medidas para a captación de estudantes, coa sinatura de 174 novos convenios e o incremento da mobilidade internacional da comunidade universitaria.

Evolución dos programas de mobilidade para estudantes

Axudas

A UDC conta co seu propio programa de axudas aos estudantes.É unha acción do compromiso social da universidade, que vai alén dos programas rexionais e nacionais, buscando a cohesión social e evitando que a falta de recursos económicos sexa un impedimento para acceder á educación superior.Evolución das axudas da UDCO deporte e a cultura son parte fundamental da formación integral dos estudantes e da oferta dunha universidade moderna. Por iso realizamos un esforzo especial nesta área, aberta en moitos casos a toda a comunidade universitaria e á sociedade en xeral.

Case 3.000 estudantes participan en ligas universitarias

250 participantes en actividades na natureza

175 voluntarios en 23 proxectos de voluntariado

Colaboración con ONG de ámbito local e autonómico

Ampla oferta cultural: aula de teatro e danza, aula de ciencia e imaxe, aula de música e coro universitario,exposicións…

Ligas universitarias 1.500 estudantes
Campionatos galegos universitarios +200 participantes
Campionatos de España universitarios 115 participantes
Campionatos Galaico-Durienses
Deportes federados
Actividades na natureza 250 persoas
5 medallas de ouro e 3 de bronce conseguidas.

Case o 13% do alumnado participou nalgún tipo de actividade deportiva.

Memoria completa en pdf