Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en Pdf Descargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS


2. TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO E INVESTIGACIÓN


A nosa vinculación coas administracións públicas non debe quedar reducida ao desenvolvemento dunha comunidade de profesionais nas diferentes áreas disciplinarias, cada vez mellor formados. Implica, para alén, a aplicación directa dos coñecementos científicos xerados por parte da UDC para resolver os problemas cuxa resolución demanda a cidadanía en xeral.


Como universidade pública, obtemos a maior parte do noso financiamento para a investigación das administracións públicas. Por iso adquirimos o compromiso de aplicar os nosos recursos de forma responsable, cubrindo as necesidades dos nosos grupos de interese, co fin de devolvermos acrecentados eses recursos en forma de produción de novos coñecementos a través do ensino e a formación, o emprego e o emprendemento, e a divulgación de tecnoloxías de investigación e innovación por medio de novos procedementos industriais ou servizos.


Participamos en todos os procesos socioeconómicos e desempeñamos un papel fundamental nos seguintes ámbitos:


a) O ensino e a formación e, en particular, a formación de investigadores.


b) A investigación e a explotación dos resultados desta, grazas á cooperación industrial e ao aproveitamento das vantaxes tecnolóxicas.


c) O desenvolvemento autonómico e local, ao que pode contribuír de maneira significativa a través da creación de empresas e da creación de emprego.


Neste sentido, o Estado e a Xunta de Galicia, ben a través do Ministerio de Educación, ben a través da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, respectivamente, co fin de establecer un marco efectivo de igualdade para o acceso, a permanencia e o desenvolvemento dos estudos universitarios, desenvolven unha ampla oferta de bolsas: bolsas de mobilidade, bolsas de colaboración en departamentos universitarios, bolsas ao estudo, bolsas ás asociacións de estudantes, premios extraordinarios de fin de carreira…