Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en Pdf Descargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

EMPRESA


10. COMPROMISO SOCIAL


O cumprimento dos principios de non-discriminación e de igualdade de oportunidades laborais entre homes e mulleres, así como a posición que ocupa a muller no mercado laboral, son temas de grande importancia na actualidade en calquera ámbito de traballo e de especial interese para a empresa. A difusión destes principios e a defensa dos dereitos das mulleres, alén da intermediación nos posibles conflitos de discriminación por cuestión de xénero foron o motivo de creación da Oficina de Igualdade de Xénero (OIX).

O seu fin é concienciar o colectivo universitario na liña dos temas de preocupación social do mundo empresarial. Sen prexuízo diso, a OIX, como o conxunto da UDC, ten un compromiso de responsabilidade co seu contorno xeográfico, cultural, social, económico e político, de xeito que os seus obxectivos transcenden o eido académico, na medida en que se pretenden aptos para intervir na mellora da calidade de vida no conxunto da sociedade.

Como resulta evidente, iso inclúe tamén o mundo empresarial. Desde esta perspectiva, a preocupación da OIX pola problemática da discriminación de xénero no ámbito do traballo e da empresa conduce a que a devandita materia sexa abordada en estudos de investigación e seminarios que a OIX pretende impulsar ou reforzar.

Esas análises, en particular as derivadas de estudos realizados por grupos de investigación da UDC con perspectiva de xénero, póñense ao dispor da sociedade e tamén do mundo da empresa, coa expectativa de que estas tarefas poidan contribuír a ir diminuíndo as situacións de discriminación de xénero no contexto laboral e empresarial.

Por outra banda, a cultura do desenvolvemento, a cohesión social, a diversidade cultural, a integración de comunidades minoritarias, a problemática das comunidades urbanas e rexionais, as diferenzas funcionais… son temas de preocupación para a empresa. Estes temas inciden nas decisións políticas, nas iniciativas económicas, nas reformas sociais…

Por iso é tan importante que toda a comunidade universitaria se forme e eduque tendo presente estas inquedanzas, que non son xa só da cidadanía. Na UDC canalízanse a través da Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV), e as empresas poden participar: programas de voluntariado social, programas de cooperación para o desenvolvemento e liñas formativas e de sensibilización orientadas cara a estes temas. Para ver con máis detalle o compromiso social da UDC pódese consultar a sección “Cidadanía”.