Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en Pdf Descargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

CIDADANÍA


7. COMUNICACIÓN


A UDC comprométese a potenciar a proxección da imaxe da UDC.


A UDC traballa para que os fluxos de información sexan constantes: a nivel interno, mellorando a comunicación entre os profesionais da UDC; e a nivel externo, facendo chegar á cidadanía o resultado da nosa oferta e do noso esforzo, algo de que é exemplo esta Memoria RSU.


Como fito salientable, desde o ano 2010 contamos cun novo instrumento de traballo para o Gabinete de Prensa: unha nova sala de prensa na Reitoría, doadamente accesible desde a rúa, dotada con 2 proxectores e 2 pantallas, sistema de son e conexións de audio integradas nos asentos. Este espazo cobre, por outro lado, a demanda dunha sala alternativa ao Paraninfo, máis pequena e versátil, apta para cursos ou conferencias na cidade.


Por outra banda, no ano 2010 o sitio web corporativo aumentou o seu número de visitas nun 31,76%.


A nivel interno destacan accións como os 3.199 impactos no medio galego e os 74 impactos no medio nacional, e a elaboración dos resumos de prensa diarios. E a nivel externo, a publicación de 376 notas de prensa, a inserción de publicidade, a asistencia técnica a cargos da UDC...


En particular, podemos resaltar as accións de captación do estudantado: postos da UDC en feiras; publicidade institucional nos medios escritos e electrónicos con máis pulo de Galicia, así como na radio a través de cuñas radiofónicas; vídeos institucionais (campañas e cortinas), mostra dos nosos múltiples recursos audiovisuais; e a revista Avanzada, dirixida á mocidade. De igual forma, non podemos deixar de mencionar a edición e distribución dos seguintes materiais:


a) Un folleto da UDC coas titulacións de grao e posgrao dirixido a 262 institutos de Galicia.


b) O libro de información sobre a UDC Argumentos para elixir UDC, cunha tiraxe de 2.500 exemplares en galego, 1.500 en español e 1.000 en inglés.


c) O folleto Argumentos para elixir UDC, con información sobre as titulacións de grao e posgrao da UDC para o curso 2010/2011. Editáronse 8.400 exemplares en galego, 2100 en español e 1.350 en inglés.


Así mesmo, é de salientar a atención a un total de 2.140 chamadas e correos electrónicos en demanda de información sobre a nosa universidade; e a preparación de 17 programas de radio, emitidos en directo desde os nosos centros, con Radio Coruña-Cadena SER e Radio Voz.


A UDC caracterízase por ser un espazo de sociabilidade aberto á modernidade, de vangarda no cultural e de accesibilidade no deportivo. A UDC, como comunidade institucional, transmite valores de modernidade e de avance por ser unha universidade nova. A innovación e a colaboración co tecido industrial son as súas razóns de ser, o que a converte en punta de lanza da transformación de Galicia, como elemento de impulso fundamental do cambio industrial do seu contorno. Xorde desta forma a revista U+S Blogspaper, ligada ao Consello Social, cunha tirada total de 2.600 unidades en edición de papel, repartidas entre as entidades, públicas e privadas colaboradoras da UDC, ás cales van directamente dirixidas.