Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)


11. ACTUACIÓN SOCIAL


Ademais dos servizos financeiros, o transporte urbano e os comedores dos campus (para ver con máis detalle, pódese consultar a sección “Estudantado”), a UDC garante e presta unha óptima atención aos fillos dos seus traballadores mediante os medios oportunos. A través da Escola Infantil da UDC potenciamos e afianzamos ao máximo as posibilidades de desenvolvemento dos rapaces.


En materia de garantías, a UDC cumpre coa normativa no campo da saúde e do benestar da comunidade universitaria, e manifesta o seu compromiso coa prevención de riscos laborais, así como coa mellora continua das condicións de seguridade e saúde no traballo. Para isto, desenvolvemos e lideramos a implantación e o mantemento dun sistema de xestión da prevención dos riscos laborais, co obxectivo de alcanzar un alto nivel de seguridade e saúde no traballo, en cumprimento da lexislación vixente nesta materia. Garántese a información, consulta e participación dos traballadores da UDC e facilítase unha suficiente e adecuada formación teórico-práctica a través da coordinación de actividades e a publicación de manuais de uso. Todo baixo a creación dunha cultura preventiva positiva integrada na nosa xestión.


De igual maneira, é un dos nosos obxectivos protexer a seguridade e a saúde do colectivo universitario por medio dunha política de prevención dirixida a eliminar ou minimizar os riscos derivados da actividade laboral nas instalacións da UDC, de modo que se beneficie non só aos traballadores, senón tamén aos usuarios en xeral, desde un punto de vista individual e colectivo.


Cómpre destacarmos as campañas de vixilancia da saúde como a da vacinación da gripe ou a prevención de riscos nos períodos de embarazo e de lactación materna. Neste sentido, a UDC ten como proxecto dotarse dun plan de universidade saudable, que terá por finalidade impulsar programas e actividades que permitan que o conxunto da comunidade universitaria gañe en saúde.