Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

ESTUDANTADO


7. COMUNICACIÓN


O novo sitio web, dotado de soporte metodolóxico pola Vicerreitoría de Calidade e Novas Tecnoloxías e deseñado e fornecido de contidos pola Vicerreitoría de Cultura e Comunicación, permítelle ao estudantado estar permanentemente informando da actualidade do sistema educativo galego e nacional. Malia estarmos aínda en período de adaptación, contamos agora cun sitio organizado de modo máis racional, pois abandónase a anterior estrutura, baseada no organigrama de goberno, para nos adaptar de modo flexible e multilateral ás necesidades de información e de xestión dos usuarios.


Destacamos o proxecto de información a toda a comunidade universitaria mediante a primeira canle audiovisual da UDC, UDCMEDIA. Por este medio proporcionamos información institucional da UDC, dos centros, e información xeral, tanto en formato texto como audiovisual. A UDCTV ten que ver coa integración do vídeo baixo demanda na plataforma de teleformación, e permite a transmisión e o almacenamento de todo tipo de contidos audiovisuais.


Xunto coa revista AVANZADA, o Gabinete de Comunicación edita revistas, folletos e libros en galego, español e inglés de forma periódica, para informar o estudantado da oferta formativa e docente, alén de dar a coñecer os distintos servizos universitarios de que pode facer uso durante a súa estadía na UDC. Ademais, desde o Gabinete de Comunicación editamos un documento en formato Power Point con información xeral da UDC, e promovemos a realización de vídeos institucionais e promocionais. Estas dúas accións efectuámolas tamén nos tres idiomas, posto que moito deste material foi levado, a través da Vicerreitoría de Estudantes e Relacións Internacionais, a feiras universitarias nacionais e internacionais.


De igual forma, publicamos a revista U+S Blogspaper, de carácter periódico, con que o estudantado pode coñecer de primeira man a nosa relación coa sociedade que o rodea e o mundo da empresa.