Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

ESTUDANTADO


6. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA


O vehículo oficial de diálogo da UDC é o galego. Porén, aínda que unha alta porcentaxe do estudantado domina á perfección a lingua galega, son moitos os alumnos que ben teñen dúbidas á hora de empregaren a lingua correctamente, ben non son de Galicia e creen óptimo aprenderen a lingua galega.


Desde o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) informamos o estudantado tanto dos seus dereitos lingüísticos e promovemos a súa participación activa na comisión de normalización do centro en que está a estudar. O asesoramento lingüístico requirido polo estudantado adoita estar vinculado á revisión dos seus traballos de investigación, canalizados a través das axudas previstas para se redactaren e defenderen en lingua galega. A isto hai que lle engadir o labor de responder consultas lingüísticas e/ou terminolóxicas puntuais ou as solicitudes de información recibidas por diferentes vías (teléfono, correo electrónico...).


O SNL, en colaboración cos SNL das universidades de Vigo e Santiago de Compostela, así como da Secretaría Xeral de Política Lingüística, convocou a VII edición do Premio Luísa Villalta a Iniciativas Normalizadoras, en dúas modalidades: a) campaña normalizadora; e b) idea para a promoción do galego. Trátase dun premio dirixido ao conxunto do SUG, ben a título individual, ben á constitución de equipos, como as comisións de normalización lingüística ou as asociacións estudantís.


Así mesmo, mantivemos a liña de axudas á investigación en lingua galega, que incentiva a realización e defensa das teses e traballos de investigación en galego. Concedéronse as 70 solicitudes presentadas.