Construíndo o futuro desde a colaboración coa empresa e a igualdade de oportunidades

Memoria de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña

Compromisos e actuacións da Universidade da Coruña para un desempeño responsable e o avance cara unha sociedade sustentable económica, social e medioambientalmente.

Apostamos pola innovación e a transferencia de coñecemento

Elementos fundamentais que nos posicionan para o desenvolvemento económico e social da nosa contorna.

Desenvolvemento Sustentable

Marcamos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), un conxunto de prioridades e aspiracións que abordan os retos e desafíos máis urxentes.

Rumbo á especialización

Cos nosos campus especializados buscamos crear e transferir coñecemento ligado á excelencia científica e formativa.

Desenvolvemento tecnolóxico e innovación

Entre os nosos obxectivos, buscamos promover estratexias que favorezan o desenvolvemento da capacidade tecnolóxica, o avance en I+D+i e a transferencia de coñecemento.

Transparencia e datos concretos

Nesta web e na versión completa da memoria verás todos os datos que reflicten o noso desempeño en tarefas relativas á responsabilidade social.

Colaboración entre universidade e empresa para a promoción do talento

Facilitamos e servimos de conexión co emprego para os alumnos, a través de prácticas ou outros mecanismos, e xeramos espazos onde os emprendedores poidan desenvolver todo o seu talento.

A UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Durante os nosos 29 anos de traxectoria, desde a Universidade da Coruña apostamos pola importancia da transferencia de coñecemento e a innovación desde unha perspectiva de igualdade de oportunidades.

VER MÁIS

A UDC ANTE OS RETOS DA CONTORNA

Como institución educativa cun peso relevante na sociedade, debemos afrontar os desafíos actuais con esforzo e motivación. Desta forma contribuímos na consecución de metas mundiais recollidas nos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas.

VER MÁIS

A COLABORACIÓN UNIVERSIDADE E EMPRESA COMO MOTOR DE DESENVOLVEMENTO

A colaboración entre a institución académica e o tecido empresarial é un elemento fundamental para a consecución dos nosos obxectivos, para o avance da nosa Universidade e para promover a innovación e a transferencia de coñecemento.

VER MÁIS

FOMENTO DA ESPECIALIZACIÓN E CÁTEDRAS

Impulsamos a creación de cátedras como medio para establecer unha relación estratéxica a longo prazo, así como con outras entidades non empresariais, co fin de promover iniciativas de formación, investigación e transferencia.

VER MÁIS

PROMOCIÓN DO TALENTO E CREACIÓN DE EMPRESAS

Na Universidade da Coruña temos entre os nosos obxectivos prioritarios o desenvolvemento profesional dos membros da comunidade universitaria, facilitando o progreso das súas iniciativas de emprendemento.

VER MÁIS

A IGUALDADE COMO ELEMENTO CLAVE PARA IMPULSAR O CRECEMENTO

Na Universidade da Coruña temos como un dos nosos valores principais a igualdade entre homes e mulleres. É un principio que lexitima a procura dunha sociedade xusta e igualitaria, onde os méritos están xustificados e sustentados polo desempeño.

VER MÁIS

TRABALLANDO EN DIFERENTES CONTEXTOS PARA AVANZAR CARA UN DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

Os nosos proxectos están aliñados cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas, un conxunto de prioridades e retos que abordan os desafíos máis urxentes da nosa sociedade.

VER MÁIS

Descarga a memoria completa pinchando aquí   memoria completa